התנגדות לצוואה

30/11/21 8:44

ההתנגדות לצוואה היא תיאוריה משפטית, הגורסת כי צוואתו של אדם אינה תקפה אלא אם כן נכתבה או נאמרה בעל פה לפני המוות. ניתן למצוא את התיאוריה במשפט העברי ובמשפטים של מדינות אחרות עם מערכות פסיקה דומות.

חלק זה הולך לספק סקירה כללית על המושג התנגדות לצוואה, ההיסטוריה שלה והשפעתה על החברה המודרנית.

מה זה צוואה?

הצוואה היא מסמך משפטי המתאר את רצונותיו של אדם לנכסיו לאחר מותו. בדרך כלל, הצוואה נוצרת על ידי הפרט או בעזרת עורך דין,או איש מקצוע אחר כגון נוטריון. חשיבות המשמך מסתכמת באימות החתימה של אדם היוצר הצוואה ולהוכיח שהוא תקף והעדכני ביותר.


אז מי אלו המתנגדים לצוואה? 

ישנם ארבעה סוגים של אנשים שמתנגדים לצוואה:

1) מי שרוצה לנצל את רצונו של הנפטר כדי להשיג יותר כסף או נכסים לעצמם

2) מי שאינם מצוינים בצוואה ואין להם כל מילה על אופן חלוקת נכסי יקירם

3) אלה שחשים חוסר כבוד על ידי המילים האחרונות של יקירם

4) מי שנשאר מחוץ לתהליך תכנון עיזבון משפחתי כלשהו בגלל שלא התייעצו איתם

הצוואה היא המסמך שאתה יוצר שמתאר את אופן חלוקת הנכסים שלך לאחר מותך. ניתן לערער על הצוואה אם אחת מההוראות בה מנוגדת לחוק. אפשר גם לערער אם למישהו יש תביעה טובה יותר לרשת חלק מהנכסים שלך או את כולם ממה שהתכוונת.

לדוגמה, אם היו לך שלושה ילדים וכולם מתו לפניך, אבל נשאר רק ילד אחד בחיים, הילד החי שלהם יירש הכל. אם אין להם ילדים חיים, אז הנכדים עשויים לרשת חלק מהנכסים.

הצוואה היא תחום שבו יש מתנגדים רבים, למשל לרעיון הירושה הקפיטליסטית, אליו מדבר אדוארד ברנייס בספרו תעמולה. הוא אומר כי "העיקרון השני של התעמולה הוא לפנות לאינטרסים ולרגשות של הציבור באמצעות פעולה או דרמה ולא מידע" (ברנייס 82). המשמעות היא שהצד שכנגד ידאג שהקוראים יתגרו רגשית במקום שילמדו על מה שהם מייצגים.

כיצד טוענים נגד צוואה

מישהו אולי ירצה לטעון נגד רצונו של יקירם שנפטר כי הוא סבור שהצוואה לא נכתבה בהתאם למה שהמנוח היה רוצה.

ישנן סיבות רבות מדוע מישהו עשוי לרצות להתנגד לצוואה. למשל, אם הם חושבים שהצוואה נכתבה על ידי מי שאינו כשיר דיו לקבל החלטות או אם יש ניגוד עניינים בין כותב הצוואה לבין מוטבים אחרים.

צוואה היא מסמך חשוב ורשמי המתאר את רצונו האחרון של אדם. צוואה נכתבת לרוב על ידי מי שרוצה לערוך את הצוואה, והיא מציינת מי צריך לרשת רכוש ונכסים.

יש מקרים שבהם אנשים יכולים להתנגד לצוואה. זה קורה כאשר מישהו מערער על תקפות כוונותיו של האדם כפי שנאמרו בצוואה, או אם מישהו טוען שהופעלו כפייה או כפייה במהלך יצירתה.

התנגדות לצוואה יכולה להיות מסובכת ויקרה לביצוע, אפילו לשופטים יכול להיות קשה להחליט אם משהו תקף או לא. אולי כדאי לחקור לפני שאתה נוקט בדרך פעולה זו.

כדי להצליח להתנגד לצוואה, עליך להוכיח שמי שיצר את הצוואה לא היה כשיר נפשית בעת עריכתה.

אתה גם צריך להראות שנלחץ או נכפה עליהם ליצור או לשנות את הצוואה, או שהם ביצעו אותה בכפייה.

תוכל לפנות לעורך דין צוואה שיעזור לך בתהליך זה.


עסקים ומאמרים:
Stratomedia סטרטומדיה סטרטומדיה